หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแสนตอ  

     

ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในการเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ด้านการจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแสนตอ ณ ห้องประชุมอินทนิน โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียนภายใต้สหวิทยาเขตแสนตอเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ประกาศโดย : ธนากรณ์ เจริญยิ่ง
วันที่ประกาศ : 2558-02-12