หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

     

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนขาณุวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจากท่าน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจจกรรมการแสดงผลงาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการสาธิตการสอนโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM ของครูเกรียงศักดิ์ คงไทย

ประกาศโดย : ธนากรณ์ เจริญยิ่ง
วันที่ประกาศ : 2558-02-19