หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องไบโอเซล  

     

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องไบโอเซลให้แก่นักเรียน เพื่อสงเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนขาณุวิทยา จากสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ


ประกาศโดย : ธนากรณ์ เจริญยิ่ง
วันที่ประกาศ : 2557-12-16