หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  สัปดาห์สิ่งแวดล้อม  

     

 โรงเรียขาณุวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม

ประกาศโดย : ชานนท์ สุขสอาด
วันที่ประกาศ : 2559-06-14