หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


วิธีการยืนยันตัวตน Microsoft online  คลิ๊ก******

วิธีการกู้คืนรหัสผ่าน Microsoft online  คลิ๊ก *******

 ***********************************************************

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  คลิ๊กที่นี่

**************************************************** *********************************************************************************************************

**คู่มือการเรียนออนไลน์ Micorsoft teams 

 

ประกาศ เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา 
      โรงเรียนขาณุวิทยาได้ทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี ดร.โสภิดา  มั่งอะนะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอินทนิล 5 เมือวันที่ 24 มี.ค. 64
English Cafe โรงเรียนขาณุวิทยา 
      วันที่ 11 มี.ค. 2563 ได้มีพิธีเปิดห้องแห่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Cafe ณ โรงรียนขาณุวิทยา โดยมีท่าน ดร.กนกรัตน์  คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยาเป็นประธานในการเปิด ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย สามารถดูรูปกิจกรรมได้ที่นี่
แนะนำสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา 
      สภานักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยา ได้มีการแนะนำสมาชิกสภาให้กับนักเรียนโรงเรียนขาณุวิทยาทราบว่ามีใครบ้าง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
การนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา 
       คณะกรรมการ การนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด Copy link https://www.facebook.com/nuhm.neverdie/media_set?set=a.1750938478318433.1073742116.100002068948104&type=3
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc

ข่าวการศึกษา