หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด Copy link https://www.facebook.com/nuhm.neverdie/media_set?set=a.1750938478318433.1073742116.100002068948104&type=3
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc
ประเมินสุดยอดส้วม##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvQzZQMGM5ZXVRc0k
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvb1Z3c3ZPekJlcGs
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvdXV1UGhfOElmYkE
ประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 59 ==>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiVGJnaHJ5QmZOVmc
27 พ.ค. 59 กิจกรรมรับน้อง==>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvYUJmRFpIU2ZMMUk
28 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ==>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvSWszWjd4ckE1SFE

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป