หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  กีฬาสหวิทยาเขตแสนตอ

  ยินดีต้อนรับรองรัชศักดิ์ เดชขจร

  โรงเรียนโกสัมพีวิทยาขอดูงานกิจกรรมนักเรียนาของโรงเรียนขาณุวิทยา

  ค่ายคุณธรรม โรงเรียนขาณุวิทยา

  โรงเรียนปางมะค่าวิทยา ศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียนขาณุวิทยา

  แจกเกียรติบัตินักเรียน ที่เรียนได้คะแนนดีในภาคเรียนที 1/2558

  กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนขาณุวิทยา ภาคเรียนที่ 2 2558

  โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ เยี่ยมชมโรงเรียนขาณุวิทยา

  กลุ่มนิเทศติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เยี่ยมชมกิจกรรม

  แสดงความยนดีกับลูกเสือดีเด่น

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ต่อไป