หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนขาณุวิทยาได้รรับโล่ห์ พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  อบรม สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

  ประชุมทำแผนปฏิบัติการ

  สอบปลายภาคออนไลน์ นอกตาราง (ครูธนากรณ์)

  ทัศนศึกษา งานสัปดาห์วิทย์ฯ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

  ครูเกรียงศักดิ์ คงไทย รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  การประชุมส่วนราชการ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ต่อไป