หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 58

  กีฬาภายในโรงเรียนขาณุวิทยา

  อบรมให้ความรู้ และทำใบขับขี่จักรยานยนต์

  กิจกรรมกีฬาภายในคณะครู

  สสวท. ถ่ายทำวิดิทัศน์การสอนแบบ STEM model

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ

  ประเมินระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนขาณุวิทยา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 ต่อไป