หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โครงการอบรมเปิดโลกปิโตเลียม

  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา

  รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  รางวัลเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ) การแข่งขันแต่งคำประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์

  รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ

  การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแสนตอ

  สถาบันวิจัย พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และโรงเรียนร่องตาที จ.อุทัยธานี เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

  ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.ตากพิทยาคม จ.ตาก

  กิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการ"อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน"

  พิธีงาน “วันครู”ของอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 ต่อไป