หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  กีฬาสีภายในโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา2559

  ขอบคุณบริษัท แอดไวซ์สลกบาตร จำกัด

  ศิษย์เก่าโรงเรียนขาณุวิทยามอบทุนการศึกษา

  รณรงค์ออกเสียงประชามติ

  ประชุมประชาพิจารณ์การศึกษาไทย

  แสดงความยินดีกับ ครูต้น

  ประเมินสุดยอดส้วมระดับเขต

  รณรงค์ ลงประชามติ 7 สิงหาคม

  ประชุมการจราจรและภาหนะรับส่งนักเรียน

  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 59

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป