หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  รับการประเมินสุดยอดส้วม

  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

  กิจกรรมสุนทรภู่

  กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำ

  คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559

  สัปดาห์สิ่งแวดล้อม

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่านิยม 12 ประการ

  ประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนขาณุวิทยา

  โรงเรียนุขาณุวิทยาได้ร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป