หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ต้อนรับเปิดเทอมและแสดงความยินดีกับครูใหม่

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4

  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง หรือยามรักษาการณ์

  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

  ปัจฉิมนิเทศและแจกประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

  แสดงความยินดีกับ ครูใหม่

  ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพฐ.

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขาณุวิทยา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนขาณุวิทยา

  วันครู โรงเรียนขาณุวิทยา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป