หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
รางวัลชนะเลิศ การคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 
      รางวัลชนะเลิศ การคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี2556 
      สถานศึกษาพอเพียง ปี2556
รางวัลสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2557 
      สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับประเทศ ประจำปี 2557
รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ปี 2556 
      รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ปี 2556